Tjenester

 

BOKFØRING

Bilagsbehandling er fortsatt en stor del av jobben. Alle bilag håndteres elektronisk. Prosessen automatiseres selvfølgelig i størst mulig grad, men i mange tilfeller er manuell innregistrering fortsatt mest effektivt. Det er viktig å merke seg at også manuell innregistrering baseres på elektronisk fakturaflyt.

Eletronisk bilagsbehandling legger til rette for effektiv bilagshåndtering, økt samhandling, og det forenkler senere oppslag og bearbeiding. Som en bonus ivaretas bokføringsforskriftens oppbevaringskrav.

 

BETALINGSFORMIDLING OG REMITTERING

Spar tid og skaff oversikt. Vi kan fungere som bedriftens fakturamottak. Inngående faktuaer attesteres på skjerm. Regnskapssystemet kommuniserer elektronisk med nettbanken og sørger for betaling av attesterte fakturaer. Les mer om fakturabehandlingsprogrammet Eye-Share her.

 

FAKTURERING/ PURRING / INKASSO

Faktureringsprosessen kan rigges på flere måter. Mange av våre kunder fakturerer selv i vårt program, gjerne via en nettleserbasert løsning. Eventuelt kan vi bistå med fakturering basert på mottatt fakturagrunnlag. Les mer om fakturering i Duett her. Dersom det faktureres i eksternt program, bokfører vi og sørger for oppdaterte reskontrolister.

Vi anbefaler at det faktureres med KID slik at innbetalinger leses automatisk inn i regnskapssystemet.

Purring og inkassovarsler sendes enkelt ut fra vårt system.

Gjennom vår relasjon med inkassobyrået Conecto AS kan vi registrere og følge opp inkassosaker for våre kunder. Det er også mulig for kunder å inngå egne avtaler med Conecto med våre gunstige avtalebetingelser. Se www.conecto.no for mer informasjon.

 

E-FAKTURA (EHF) 

Send og motta elektroniske fakturaer via vårt økonomisystem. Les mer om dette her. Eye-Share kan også motta EHF.

 

LØNN / OUTSOURCING

Lønnsfunksjonen er både viktig og krevende. Regelverket er omfattende og feiltoleransen er svært lav. Likevel har mange foretak både kostbare og sårbare opplegg for dette.

La oss ta oss av lønnskjøringen. I tillegg sørger vi da for all nødvendig offentlig rapportering. Vi kan også bistå i forbindelse med overføring av lønnsutbetaling og tilhørende offentlige avgifter.

 

Ta kontakt for et godt tilbud på outsourcing av lønnsfunksjonen.

 

ÅRSOPPGJØR / LINGNINGSPAPIRER / AKSJONÆRREGISTEROPPGAVER

Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer er en naturlig del av regnskapsprosessen. Regnskapsfører kjenner virksomheten og tallene godt fra det løpende arbeidet gjennom året, og  vil derfor normalt sett utarbeide årsregnskap og ligningspapirer av høy kvalitet på en effektiv måte. Det samme gjelder innsending av aksjonærregisteroppgaver.

 

BUDSJETTERING OG RAPPORTERING

Budsjettering og rapportering må tilpasses den enkelte virksomhets behov og ønsker. Vi bidrar gjerne. Historisk tallgrunnlag trekkes enkelt ut fra vårt system slik at utgangspunktet for budsjettering blir best mulig.

Vi kan produsere det aller meste - fra de enkleste rapportene til avanserte prosjektrapporter, likviditetsanalyser mv. 

 

SELSKAPSRETTSLIG RÅDGIVNING

Vi bistår med nystiftinger, omdanninger, kapitalendringer, restrukturering, oppkjøp, fusjoner, fisjoner, generasjonsskifter, skatteplanlegging mv.

 

LANDBRUKSRELATERTE SPESIALOPPGAVER

Vi bidrar jevnlig i forbindelse med eierskifte i landbruket. Dette er en spesialoppgave som vi har lang erfaring og høy kompetanse på.

Ved siden av eierskifter bistår vi gjerne med andre oppgaver som driftsplaner, skogsameieforvaltning, jordleieavtaler, kvoteleieavtaler, forpaktningsavtaler mfl.


PROGRAMVARE 

 • Duett Økonomisystem
 • Visma Busieness
 • Tripletex
 • Eye-Share elektronisk bilagshåndtering
 • Huldt & Lillevik Lønn
 • Maestro Årsoppgjør
 • PowerOffice
 • Sticos Oppslag 
 • Gyldendal Rettsdata
 • Bisnode
Vi leverer
 • Regnskap
 • Attestering
 • Rådgivning
 • Fakturering
 • Lønn
Viktige frister
18.11
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx Vis alle frister