Priser

 

 

Priser fra 1.7.2020

 

Løpende regnskaps- og lønnstjenester: 685 kr/time

Årsoppgjør, løpende rådgivning og administrativt arbeid: 855 kr/time

Spesialrådgivning: 955 kr/time

 

Utlegg relatert til IT, porto eller annet viderefaktureres løpende til kost + 10 %

 

Spør oss om fastpris!

Vi leverer
  • Regnskap
  • Attestering
  • Rådgivning
  • Fakturering
  • Lønn