Frister

05.10.2017
A-melding for september
10.10.2017
Mva-melding - frist for levering og betaling
10.10.2017
Merverdiavgift, kompensasjonsmelding - frist for levering
18.10.2017
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft
20.10.2017
Forenklet registrering etter merverdiavgiftsloven kapittel 14 II
20.10.2017
Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) - frist for levering av betaling
27.10.2017
Skattelistene - søk blir tilgjengelig
06.11.2017
A-melding for oktober
10.11.2017
Særskilt mva-melding etter merverdiavgiftsloven § 15-6 (mva-melding for omvendt avgiftsplikt)
15.11.2017
A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) - frist for betaling
15.11.2017
Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) - frist for betaling
15.11.2017
Oppgjørsliste og utleggstrekk - frist for levering og betaling
15.11.2017
Forskuddsskatt for personlige skattytere - frist for betaling
18.11.2017
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx
01.12.2017
Offentlig støtte - frist for rapportering om mottatt offentlig støtte for inntektsåret 2016
01.12.2017
Årsterminoppgave - frist for å søke om 2-månedlig oppgaveplikt
05.12.2017
A-melding for november
11.12.2017
Mva-melding - frist for levering og betaling
11.12.2017
Merverdiavgift, kompensasjonsmelding - frist for levering
15.12.2017
Skattekort - arbeidsgiver kan bestille elektroniske skattekort
18.12.2017
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft og NOx
31.12.2017
Land-for-land-rapportering for store flernasjonale konsern
05.01.2018
A-melding for desember
20.01.2018
Underholdsbidrag - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2018
Livsforsikring - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2018
Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2018
Boligsparing for ungdom (BSU) - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2018
Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2018
Pass og stell av barn - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2018
Skadeforsikring - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2018
Innskudd, utlån og renter mv. - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2018
Individuelle pensjonsordninger - frist for levering av tredjepartsopplysninger
31.01.2018
Tilskudd til primærnæring - frist for levering av kontrollopplysninger
31.01.2018
Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter - frist for levering av tredjepartsopplysninger
31.01.2018
Aksjonærregisteroppgaven - frist for levering på papir
31.01.2018
Boligsameier - frist for levering av tredjepartsopplysninger
31.01.2018
Boligselskap - frist for levering av tredjepartsopplysninger
31.01.2018
Fagforeningskontingent - frist for levering av tredjepartsopplysninger
31.01.2018
Drosjesentraler - frist for levering av kontrollopplysninger
31.01.2018
Aksjonærregisteroppgaven - frist for elektronisk levering
01.02.2018
Kjøp fra primærnæring - frist for levering av kontrollopplysninger
01.02.2018
Finansielle instrumenter - frist for levering av beholdningsoppgaver
10.02.2018
Andre finansprodukter - frist for å levere opplysninger
10.02.2018
Verdipapirfond - frist for levering av tredjepartsopplysninger
15.02.2018
Betalinger til selvstendig næringsdrivende - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.02.2018
Finansielle instrumenter - frist for levering av transaksjonsoppgaver
20.02.2018
Boligselskap - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Underholdsbidrag - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Innskudd, utlån og renter mv. - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Pass og stell av barn - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Skadeforsikring - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Individuelle pensjonsordninger - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Boligsparing for ungdom (BSU) - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Boligsameier - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Fagforeningskontingent - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Livsforsikring - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
Vi leverer
  • Regnskap
  • Attestering
  • Rådgivning
  • Fakturering
  • Lønn
Viktige frister
05.10
A-melding for september Vis alle frister