Frister

18.11.2017
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx
01.12.2017
Årsterminoppgave - frist for å søke om 2-månedlig oppgaveplikt
01.12.2017
Offentlig støtte - frist for rapportering om mottatt offentlig støtte for inntektsåret 2016
05.12.2017
A-melding for november
11.12.2017
Mva-melding - frist for levering og betaling
11.12.2017
Merverdiavgift, kompensasjonsmelding - frist for levering
15.12.2017
Skattekort - arbeidsgiver kan bestille elektroniske skattekort
18.12.2017
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft og NOx
31.12.2017
Land-for-land-rapportering for store flernasjonale konsern
05.01.2018
A-melding for desember
20.01.2018
Individuelle pensjonsordninger - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2018
Innskudd, utlån og renter mv. - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2018
Underholdsbidrag - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2018
Livsforsikring - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2018
Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2018
Skadeforsikring - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2018
Pass og stell av barn - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2018
Boligsparing for ungdom (BSU) - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.01.2018
Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn - frist for levering av tredjepartsopplysninger
31.01.2018
Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter - frist for levering av tredjepartsopplysninger
31.01.2018
Tilskudd til primærnæring - frist for levering av kontrollopplysninger
31.01.2018
Boligselskap - frist for levering av tredjepartsopplysninger
31.01.2018
Drosjesentraler - frist for levering av kontrollopplysninger
31.01.2018
Fagforeningskontingent - frist for levering av tredjepartsopplysninger
31.01.2018
Aksjonærregisteroppgaven - frist for levering på papir
31.01.2018
Boligsameier - frist for levering av tredjepartsopplysninger
31.01.2018
Aksjonærregisteroppgaven - frist for elektronisk levering
01.02.2018
Kjøp fra primærnæring - frist for levering av kontrollopplysninger
01.02.2018
Finansielle instrumenter - frist for levering av beholdningsoppgaver
10.02.2018
Andre finansprodukter - frist for å levere opplysninger
10.02.2018
Verdipapirfond - frist for levering av tredjepartsopplysninger
15.02.2018
Tredjepartsopplysninger - frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige
15.02.2018
Betalinger til selvstendig næringsdrivende - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20.02.2018
Boligselskap - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
20.02.2018
Finansielle instrumenter - frist for levering av transaksjonsoppgaver
01.03.2018
Underholdsbidrag - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Innskudd, utlån og renter mv. - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Verdipapirfond - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Fagforeningskontingent - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Livsforsikring - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Individuelle pensjonsordninger - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Boligsparing for ungdom (BSU) - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Boligsameier - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Pass og stell av barn - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Skadeforsikring - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
Vi leverer
  • Regnskap
  • Attestering
  • Rådgivning
  • Fakturering
  • Lønn
Viktige frister
18.11
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx Vis alle frister