Frister

22.01.2018
Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) - frist for levering og betaling
31.01.2018
Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter - frist for levering av tredjepartsopplysninger
31.01.2018
Boligsameier - frist for levering av tredjepartsopplysninger
31.01.2018
Boligselskap - frist for levering av tredjepartsopplysninger
31.01.2018
Drosjesentraler - frist for levering av kontrollopplysninger
31.01.2018
Fagforeningskontingent - frist for levering av tredjepartsopplysninger
31.01.2018
Aksjonærregisteroppgaven - frist for levering på papir
31.01.2018
Tilskudd til primærnæring - frist for levering av kontrollopplysninger
31.01.2018
Aksjonærregisteroppgaven - frist for elektronisk levering
01.02.2018
Kjøp fra primærnæring - frist for levering av kontrollopplysninger
01.02.2018
Finansielle instrumenter - frist for levering av beholdningsoppgaver
01.02.2018
Sammenstilling av opplysninger til arbeidstakerne for inntektsåret 2017
01.02.2018
Mva-meldinger - frist for å endre fra to-måneders-termin til årstermin
05.02.2018
A-melding for januar
10.02.2018
Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding
10.02.2018
Merverdiavgift, kompensasjonsmelding - frist for levering
10.02.2018
Aksjesparekonto - frist for levering av tredjepartsopplysninger
10.02.2018
Andre finansprodukter - frist for å levere opplysninger
10.02.2018
Verdipapirfond - frist for levering av tredjepartsopplysninger
12.02.2018
Mva-melding - frist for levering og betaling
15.02.2018
Tredjepartsopplysninger - frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige
15.02.2018
Næringsrapport Skatt for aksjeselskap åpner for levering
15.02.2018
Forskuddsskatt for upersonlige skattytere - frist for betaling 1. termin
15.02.2018
Betalinger til selvstendig næringsdrivende - frist for levering av tredjepartsopplysninger
15.02.2018
Skattemelding (selvangivelsen) - åpner for levering fra fagsystem/årsoppgjørsystem
15.02.2018
Skattemelding (selvangivelsen) for aksjeselskap og øvrige skjema/meldinger gjøres tilgjengelig
18.02.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx
20.02.2018
Finansielle instrumenter - frist for levering av transaksjonsoppgaver
20.02.2018
Boligselskap - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Underholdsbidrag - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Innskudd, utlån og renter mv. - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Aksjesparekonto - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Livsforsikring - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Verdipapirfond - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Individuelle pensjonsordninger - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Boligsparing for ungdom (BSU) - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Fagforeningskontingent - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Pass og stell av barn - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Boligsameier - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Skadeforsikring - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
01.03.2018
Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
05.03.2018
A-melding for februar
12.03.2018
Årlig mva-melding for næringsdrivende med omsetning under 1 million kroner - frist for levering og betaling
15.03.2018
Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) - frist for betaling
15.03.2018
A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) - frist for betaling
15.03.2018
Forskuddsskatt for personlige skattytere - frist for betaling
15.03.2018
Oppgjørsliste og utleggstrekk - frist for levering og betaling
18.03.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft og NOx
04.04.2018
Skattemelding (selvangivelsen) - tilgjengelig elektronisk for alle næringsdrivende
05.04.2018
A-melding for mars
10.04.2018
Mva-melding for primærnæring - frist for levering og betaling
10.04.2018
Mva-melding - frist for levering og betaling
10.04.2018
Merverdiavgift, kompensasjonsmelding - frist for levering
15.04.2018
Forskuddsskatt for upersonlige skattytere - frist for betaling 2. termin
18.04.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft
20.04.2018
Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) - frist for levering og betaling
30.04.2018
Skattemelding (selvangivelsen) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 - frist for levering
07.05.2018
A-melding for april
11.05.2018
Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding
15.05.2018
Oppgjørsliste og utleggstrekk - frist for levering og betaling
15.05.2018
Forskuddsskatt for personlige skattytere - frist for betaling
15.05.2018
Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) - frist for betaling
15.05.2018
A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) - frist for betaling
18.05.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx
31.05.2018
Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting
31.05.2018
Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt - aksjeselskaper mv - frist for levering
31.05.2018
Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende - frist for levering
31.05.2018
Skattemelding (selvangivelsen) - frist for å søke om utsatt levering for næringsdrivende
31.05.2018
Næringsrapport skatt - frist for levering
31.05.2018
Skattemelding (selvangivelsen) - frist for regnskapsfører og revisor for å søke om utsatt leveringsfrist for sine klienter/næringsdrivende
05.06.2018
A-melding for mai
11.06.2018
Mva-melding - frist for levering og betaling
11.06.2018
Merverdiavgift, kompensasjonsmelding - frist for levering
18.06.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft og NOx
05.07.2018
A-melding for juni
16.07.2018
A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) - frist for betaling
16.07.2018
Oppgjørsliste og utleggstrekk - frist for levering og betaling
18.07.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft
20.07.2018
Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) - frist for levering og betaling
06.08.2018
A-melding for juli
10.08.2018
Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding
18.08.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx
31.08.2018
Mva-melding - frist for levering og betaling
31.08.2018
Merverdiavgift, kompensasjonsmelding - frist for levering
05.09.2018
A-melding for august
15.09.2018
Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) - frist for betaling
15.09.2018
Forskuddsskatt for personlige skattytere - frist for betaling
17.09.2018
A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) - frist for betaling
17.09.2018
Oppgjørsliste og utleggstrekk - frist for levering og betaling
18.09.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft og NOx
05.10.2018
A-melding for september
10.10.2018
Merverdiavgift, kompensasjonsmelding - frist for levering
10.10.2018
Mva-melding - frist for levering og betaling
18.10.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft
22.10.2018
Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) - frist for levering og betaling
05.11.2018
A-melding for oktober
12.11.2018
Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding
15.11.2018
Forskuddsskatt for personlige skattytere - frist for betaling
15.11.2018
A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) - frist for betaling
15.11.2018
Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) - frist for betaling
15.11.2018
Oppgjørsliste og utleggstrekk - frist for levering og betaling
18.11.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx
01.12.2018
Årlig mva-melding - frist for å søke om 2-månedlig termin
05.12.2018
A-melding for november
10.12.2018
Mva-melding - frist for levering og betaling
10.12.2018
Merverdiavgift, kompensasjonsmelding - frist for levering
15.12.2018
Skattekort - arbeidsgiver kan bestille elektroniske skattekort
18.12.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft og NOx
07.01.2019
A-melding for desember
Vi leverer
  • Regnskap
  • Attestering
  • Rådgivning
  • Fakturering
  • Lønn
Viktige frister
22.01
Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) - frist for levering og betaling Vis alle frister