Frister

30.04.2018
Skattemelding (selvangivelsen) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 - frist for levering
07.05.2018
A-melding for april
11.05.2018
Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding
15.05.2018
Forskuddsskatt for personlige skattytere - frist for betaling
15.05.2018
Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) - frist for betaling
15.05.2018
A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) - frist for betaling
15.05.2018
Oppgjørsliste og utleggstrekk - frist for levering og betaling
18.05.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx
31.05.2018
Næringsrapport skatt - frist for levering
31.05.2018
Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende - frist for levering
31.05.2018
Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting
31.05.2018
Skattemelding (selvangivelsen) - frist for regnskapsfører og revisor for å søke om utsatt leveringsfrist for sine klienter/næringsdrivende
31.05.2018
Skattemelding (selvangivelsen) - frist for å søke om utsatt levering for næringsdrivende
31.05.2018
Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt - aksjeselskaper mv - frist for levering
05.06.2018
A-melding for mai
11.06.2018
Merverdiavgift, kompensasjonsmelding - frist for levering
11.06.2018
Mva-melding - frist for levering og betaling
18.06.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft og NOx
05.07.2018
A-melding for juni
16.07.2018
Oppgjørsliste og utleggstrekk - frist for levering og betaling
16.07.2018
A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) - frist for betaling
18.07.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft
20.07.2018
Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) - frist for levering og betaling
06.08.2018
A-melding for juli
10.08.2018
Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding
18.08.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx
31.08.2018
Merverdiavgift, kompensasjonsmelding - frist for levering
31.08.2018
Mva-melding - frist for levering og betaling
05.09.2018
A-melding for august
15.09.2018
Forskuddsskatt for personlige skattytere - frist for betaling
15.09.2018
Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) - frist for betaling
17.09.2018
A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) - frist for betaling
17.09.2018
Oppgjørsliste og utleggstrekk - frist for levering og betaling
18.09.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft og NOx
05.10.2018
A-melding for september
10.10.2018
Mva-melding - frist for levering og betaling
10.10.2018
Merverdiavgift, kompensasjonsmelding - frist for levering
18.10.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft
22.10.2018
Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) - frist for levering og betaling
05.11.2018
A-melding for oktober
12.11.2018
Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding
15.11.2018
Forskuddsskatt for personlige skattytere - frist for betaling
15.11.2018
Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) - frist for betaling
15.11.2018
Oppgjørsliste og utleggstrekk - frist for levering og betaling
15.11.2018
A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) - frist for betaling
18.11.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx
01.12.2018
Offentlig støtte - frist for rapportering om mottatt offentlig støtte
01.12.2018
Årlig mva-melding - frist for å søke om 2-månedlig termin
05.12.2018
A-melding for november
10.12.2018
Merverdiavgift, kompensasjonsmelding - frist for levering
10.12.2018
Mva-melding - frist for levering og betaling
15.12.2018
Skattekort - arbeidsgiver kan bestille elektroniske skattekort
18.12.2018
Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft og NOx
07.01.2019
A-melding for desember
Vi leverer
  • Regnskap
  • Attestering
  • Rådgivning
  • Fakturering
  • Lønn
Viktige frister
30.04
Skattemelding (selvangivelsen) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 - frist for levering Vis alle frister