Nye funksjoner på Min Side: Delbetalinger av regninger og status "på vent"

MinSide Attestasjon – ny status ‘PåVent’  

MinSide Attestasjon har fått et nytt valg - 'Sett på vent'. Fakturaen settes på vent, og du kan skrive en melding som angir hvorfor fakturaen er satt på vent. (F.eks. venter på kreditnota.) Etter at fakturaen er satt på vent vil det komme opp en egen arkfane 'På vent' som viser alle fakturaer med denne statusen for å gjøre oppfølgingen enklere.  

 

MinSide Attestasjon - Funksjonalitet for delbetaling og oppfølging av delbetalt faktura.          

Det er nå mulig å følge opp en delbetalt faktura. Dersom beløpet til betaling endres til et lavere beløp enn fakturabeløpet endrer fakturaen automatisk attestasjonsstatus til 'PåVent', og beløp til betaling oppdateres til det nye skyldige beløpet etter godkjenning.  

Dersom du heller ikke neste gang du behandler fakturaen ønsker å betale hele restbeløpet vil du når du endrer summen i 'Beløp til betaling' få opp et rødt varselikon. Klikker du på dette ikonet vil det komme opp en tabell som viser hvilke betalinger som er belastet bank eller hvilke som ligger på forfall knyttet til fakturaen.