Nyheter i Duett MinSide desember 2019

Nå vil du få flere gode muligheter i Duett MinSide! Nyhetene berører deg som:

  • Fakturerer i MinSide
  • Registrerer timer via mobilappen Duett Time

 

Fakturering – gratis innfordring via Svea Finans

I Duett MinSide har du fra før mulighet for å sende betalingspåminnelser til kundene dine på e-post eller via SMS. Nå kan du overlate til Svea Finans å følge opp fordringene dine videre, enten automatisk (14 dager etter forfall), eller at du selv sender utvalgte fordringer til Svea for innfordring. Tjenesten er gratis!

For å få dette til å fungere, må du fakturere med KID-nummer, og ha en OCR-avtale med banken som gjør at innbetalinger hentes automatisk inn i regnskapet.

Har du ikke OCR-avtale i dag, kan du spørre oss om dette.

 

Fakturering – forbedringer

Nå er det mulig å sette fakturadato og forfallsdato ved utsending av faktura rett fra registreringsbildet, og kreditnotaer kan registreres uten å måtte henvise til en tidligere faktura. Les mer om disse endringene i versjonsloggen (samme innlogging som du har på MinSide).

 

Kommer i januar - eFaktura til privatpersoner

I løpet av januar vil du kunne sende eFaktura til privatpersoner, til deres Vipps eller private nettbank for betaling. Denne tjenesten betinger at du bruker KID-nummer ved fakturering, og har en OCR-avtale med banken for å hente innbetalinger. Fordelen med eFaktura er at du slipper å mase om e-postadresser eller printe fakturaer til privatpersoner. Har de sagt ja til å motta efakturaer i Vipps eller nettbank, vil fakturaer du sender fra MinSide havne der. Det blir dermed enklere for privatkundene dine å få betalt i tide også.

Denne tjenesten vil ha en pris pr. faktura. Ta kontakt for mer informasjon. Bruk av eFaktura B2C vil bli fakturert fra oss.

 

Kommer i januar - ny versjon av mobilappen Duett Time

Nå blir klokkeslett en del av Duett Time. Du kan angi start og stopp, eller bruke stoppeklokka til å måle medgått tid. Pauser kan trekkes fra, og du kan legge ved dokumentasjon i registreringen, f.eks. bilder. Det vil bli lettere å legge på medgått materiell sammen med timeregistreringen. Brukes timene til lønn, kan det nå legges forslag til lønnsart på timevarene. Den nye versjonen blir automatisk tilgjengelig i løpet av januar, når smarttelefonen din kjører en av sine jevnlige oppdateringer.

Det vil bli satt opp gratis webinar i januar på ny Duett Time.