Betal regninger enkelt med appen Duett Betaling

Duett har nå lansert en ny app i sin stadig voksende samling. Fra tidligere har vi Duett Time, Duett Reise og Duett Melding. Den nye appen, Duett Betaling, gjør det enklere for de på farten å godkjenne regningene sine. 

Appen er tilgjengelig i Apple AppStore (iOS) og Google Play (Android). Den heter Duett Betaling og kan benyttes av alle MinSide brukere. Brukere kan motta varsel når det har kommet nye fakturaer til godkjenning.

Appen håndterer sentrale funksjoner for attestasjon og betaling, og skal fungere som et supplement til Min Side Attestasjon.

Appen har derimot en nyhet som ikke finnes i Min Side Attestasjon: Hurtiggodkjenning. Dette er en funksjon som lar deg behandle bilag rett fra bilagsoversikten. Funksjonen beregner hvor "langt" et bilag kan behandles (attestér, legg til betaling, utbetal via BankTrans, send til neste i flyt etc.), avhengig av hvilke tilganger brukeren har og hvorvidt bilaget er del av en attestasjonsflyt.

I motsetning til Min Side Attestasjon krever ikke appen BankId-autentisering for hver utbetaling, men har et "tidsvindu" på 5 minutter. 

Funksjonene i appen er ganske selvforklarende, men har du noen spørsmål ta kontakt med oss. Kontaktinfo finner du her