Unntak fra krav til kassasystem

Senest fra 1. januar 2019 må i utgangspunktet alle bokføringspliktige som har kontantsalg benytte et produkterklært kassasystem. Men finnes det finnes unntak!

Se her om du faller inn under unntakene. 

Viktige frister
30.04
Skattemelding (selvangivelsen) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 - frist for levering Vis alle frister