Frist for lønnstakere og pensjonister 2. mai

Frist for levering av skattemelding for lønnstakere og pensjonister er tirsdag 2. mai. 

 

Skjermbilde -rotert -III-nærmere -II-777x 437

 

Fristen for levering er i utgangspunktet 30. april, men den nye skatteforvaltningsloven forlenger fristen til første virkedag når ordinær frist faller på helgedag, helligdag eller dag som likestilles med helligdag. Siden 30. april er en søndag og 1. mai er en helligdag blir fristen forlenget til 2. mai. 

Tidligere var selvangivelsen uavhengig av type dag, men med den nye skatteforvaltningsloven ble dette endret fra 2017. 

Frist for selskaper og selvstendig næringsdrivende er 31. mai. 

Viktige frister
22.01
Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) - frist for levering og betaling Vis alle frister