Innrapportering av betalinger til selvstendig næringsdrivende

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

I disse dager er det mange selvstendig næringsdrivende som mottar en oppgave over utbetalinger til selvstendig næringsdrivende. Grunnen til dette er en opplysningsplikt lovfestet i skatteforvaltningsloven § 7-10 e.

Opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven innebærer at alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret skal innrapportere det fakturerte beløpet.

Det er tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art som innrapporteres til ligningsmyndighetene. Det er også et krav om at den selvstendige næringsdrivende ikke har et fast forretningssted. Rapporteringen er et tiltak mot skatteunndragelse og svart arbeid. Det er likevel slik at det ikke skal foreligge noen subjektiv avveining for de som sender inn oppgaven. Hvis vilkårene om type tjenester og manglende fast forretningssted er oppfylt, foreligger det oppgaveplikt. 

Hvis du ønsker mer utfyllende informasjon kan du ta kontakt med oss, eller lese mer her

Viktige frister
22.01
Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) - frist for levering og betaling Vis alle frister